Piszą o nas na oblaci.pl - przygotowania do prac rewitalizacyjnych w Kodniu

Po raz kolejny informacja o postępach projektu została umieszczona na stronie oblaci.pl. Oto ona:

Trwają przygotowania do prac rewitalizacyjnych w Kodniu. Jak informowaliśmy wcześniej, 31.07 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO DUCHA I KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W KODNIU”. Z kolei 25.09 br. podpisana została umowa z realizatorem.

Dzięki dotacji możliwe będą:

  • konserwacja ceglanej elewacji. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kamiennego portalu, metalowych drzwi oraz odsłonięcie i konserwacja fragmentu pierwotnej posadzki. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kopuły, ścian i sklepień kaplic transeptowych. Kościół św. Anny;
  • remont więźby i wymiana dachu. Kościół Świętego Ducha;
  • odwodnienie powierzchniowe. Kościół Świętego Ducha;
  • przystosowanie nowych powierzchni na ekspozycję. Kościół św. Anny;
  • Zagospodarowanie terenu – remont ścieżek dla pieszych w obszarze Kalwarii. Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół św. Anny.

Bogu niech będą dzięki! Jemu też powierzamy owoce tych planów.


Piszą o nas na oblaci.pl - Rozpoczęcie prac konserwatorskich i budowlanych w Kodniu

Wczoraj na stronie www.oblaci.pl pojawiła się informacja o rozpoczęcie prac konserwatorskich i budowlanych w Kodniu! Oto jej treść:

Mamy zaszczyt poinformować, że wspólnota kodeńska, po wielu miesiącach starań (wielkie uznanie dla ojca ekonoma prowincjalnego Józefa Czerneckiego OMI) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – gotyckiego kościoła Świętego Ducha i kościoła św. Anny w Kodniu”.

25 września została podpisana umowa z wykonawcą. Został nim p. Bogdan Rozpędowski, Zakład Remontowo – Budowlany Rozpęd.

Już niebawem rozpoczniemy prace konserwatorskie i budowlane w bazylice oraz kościele Świętego Ducha.

Bogu niech będą dzięki!


Piszą o nas na koden.com.pl - umowa o dofinansowanie podpisana

Na stronie www.koden.com.pl informacja się już pojawiła! Informujemy również i tutaj, że umowa o dofinansowanie została podpisana!

W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy RPLU.07.01.00-06-0080/16-00 o dofinansowanie Projektu "Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - gotyckiego kościoła Świętego Ducha i św. Anny w Kodniu".

Podpisanie umowy nastąpiło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO.

Umowa została zawarta w Lublinie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, który reprezentował ojciec Damian Dybała – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Kodniu.

Więcej informacji na temat realizacji projektu możemy przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie http://rewitalizacja-koden.oblaci.net/.


Piszą o nas na koden.com.pl - infromacje o projekcie


Zapytanie ofertowe dotyczące prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych z realizacją projektu

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace konserwatorskie i roboty budowlanych związane z realizacją projektu. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem oraz pełną treścią ogłoszenia.

Zapytanie Ofertowe nr 1

Pełna treść ogłoszenia


Nowa strona dla Kodnia

Rusza nowa strona związana z projektem: Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - gotyckiego kościoła Świętego.

Wszystkie aktualne informacje i ogłoszenia będziecie mogli znaleźć tutaj.