Informacja o wyniku postępowania przetargu na prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z realizacją projektu