Piszą o nas na oblaci.pl – przygotowania do prac rewitalizacyjnych w Kodniu

Po raz kolejny informacja o postępach projektu została umieszczona na stronie oblaci.pl. Oto ona:

Trwają przygotowania do prac rewitalizacyjnych w Kodniu. Jak informowaliśmy wcześniej, 31.07 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO DUCHA I KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W KODNIU”. Z kolei 25.09 br. podpisana została umowa z realizatorem.

Dzięki dotacji możliwe będą:

  • konserwacja ceglanej elewacji. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kamiennego portalu, metalowych drzwi oraz odsłonięcie i konserwacja fragmentu pierwotnej posadzki. Kościół Świętego Ducha;
  • konserwacja kopuły, ścian i sklepień kaplic transeptowych. Kościół św. Anny;
  • remont więźby i wymiana dachu. Kościół Świętego Ducha;
  • odwodnienie powierzchniowe. Kościół Świętego Ducha;
  • przystosowanie nowych powierzchni na ekspozycję. Kościół św. Anny;
  • Zagospodarowanie terenu – remont ścieżek dla pieszych w obszarze Kalwarii. Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół Świętego Ducha;
  • Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na  LED)  Kościół św. Anny.

Bogu niech będą dzięki! Jemu też powierzamy owoce tych planów.