Kontakt

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu

Przełożony (Superior): o. Krzysztof Borodziej OMI

Adres:

ul. Rynek 1
21-509 Kodeń

Furta klasztorna – Recepcja Domu Pielgrzyma:

Telefon: 83 375 41 19
Telefon: 83 375 41 20
Fax: 83 375 41 92

Email: oblaci@koden.com.pl